Konfigurator usług

Systemy przeciwpożarowe

Zabezpieczenia System przeciwpożarowy

Zadaniem systemu przeciwpożarowego jest ochrona przed przykrymi konsekwencjami pożarów. To rodzaj zabezpieczeń, który jest niezbędny w wielu rodzajach przedsiębiorstw, niemniej jednak często decydują się na niego także osoby prywatne. 

Jak działają i czym są systemy przeciwpożarowe?

Instalacje przeciwpożarowe to często skomplikowane i rozproszone, połączone ze sobą urządzenia i uzupełniające się systemy, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu i rozprzestrzenianiu pożaru, a także alarmowanie o pojawieniu się dymu lub ognia. Działanie systemów przeciwpożarowych określa polskie prawo, dlatego też każdy tego typu system funkcjonuje w podobny sposób.

Instalacja po wykryciu objawów wystąpienia ognia, przekazuje sygnał do centrali systemu sygnalizacji ppoż., która następnie przystępuje do wykonywania odpowiednich procedur, wedle scenariusza pożarowego. Działanie centrali ppoż. decyduje o uruchomieniu pozostałych elementów systemu, odpowiedzialnych za ostrzeganie, oddymianie czy uruchamianie urządzeń gaśniczych. W wyznaczonych obiektach system ppoż. może automatycznie wysłać alarm do miejscowego oddziału Państwowej Straży Pożarnej.

Wedle prawa, w systemy ppoż. powinny być wyposażone obiekty publiczne, m.in. szpitale, hale sportowe, obiekty kultury, stacje transportu publicznego, budynki użyteczności publicznej oraz niektóre obiekty prywatne – na przykład budynki handlowe, centrale telefoniczne czy hotele.

Jakie funkcje pełnią instalacje przeciwpożarowe?

Systemy ppoż. pełnią szereg istotnych zadań, które pomagają chronić człowieka oraz budynki przed zagrożeniem pożarowym. Wśród najważniejszych funkcji instalacji przeciwpożarowych wymienić można:

$

wykrywanie pożarów, a także różnego rodzaju toksycznych gazów i oparów,

$

alarmowanie – poprzez sygnały dźwiękowe i świetlne,

$

ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem,

$

informowanie za pomocą systemu DSO – funkcja ta polega na wysyłaniu komunikatów słownych do użytkowników i klientów obiektu. Może to być także automatyczna informacja do właściciela budynku. Proces informowania może odbywać się w sposób automatyczny lub po ręcznym uruchomieniu,

$

system oddymiania – umożliwia przeprowadzenie bezpiecznej akcji ewakuacyjnej oraz pomaga w usuwaniu dymu,

$

sekcja tryskaczowa – bierze czynny udział w gaszeniu pożaru.

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa

Systemy przeciwpożarowe składają się z wielu różnorodnych elementów, do których należą m.in.:

Centrala ppoż.

stanowi ona główny „mózg” zarządzania systemem. Komputer gromadzi i analizuje dane pochodzące z urządzeń detekcyjnych, a następnie wykonuje odpowiednie operacje.

Sygnalizatory i ręczne ostrzegacze pożaru

sygnalizatory to urządzenia, które sygnalizują alarm, zwykle dźwiękowy lub akustyczno-optyczny o wystąpieniu pożaru. Ręczne ostrzegacze to z kolei przyciski, które po naciśnięciu przez użytkownika danego obiektu, generują alarm o zagrożeniu.

Czujki wspomagające systemy ppoż

wśród nich wyróżnić możemy m.in.:

– czujki dymu,
– czujki ciepła,
– czujki zasysające,
– czujki płomienia.

 

Koce gaśnicze

Instalacje techniczne

Gaśnice różnego rodzaju

Systemy suchego gaszenia

Zaufane systemy monitoringu pożarowego

Mimo iż czasem nie uda się uniknąć strat materialnych, spowodowanych ogniem, instalacje przeciwpożarowe to niezwykle przydatne systemy, które pomagają chronić ludzkie życie. Dym, jaki powstaje na skutek pożaru, jest bardzo szkodliwy, może powodować oszołomienie i problemy z poruszaniem a ogień stanowi największe zagrożenie.

Dzięki wczesnemu wykryciu pożaru, a także wywołaniu alarmu, osoba znajdująca się w płonącym budynku zyskuje dodatkowy czas na ewakuację.

Firma Beta Security ISO w zakresie systemów ppoż. współpracuje z firmą SUPON oraz Beta Security System z Opola.

Zaufane systemy monitoringu pożarowego

Mimo iż czasem nie uda się uniknąć strat materialnych, spowodowanych ogniem, instalacje przeciwpożarowe to niezwykle przydatne systemy, które pomagają chronić ludzkie życie. Dym, jaki powstaje na skutek pożaru, jest bardzo szkodliwy, może powodować oszołomienie i problemy z poruszaniem a ogień stanowi największe zagrożenie.

Dzięki wczesnemu wykryciu pożaru, a także wywołaniu alarmu, osoba znajdująca się w płonącym budynku zyskuje dodatkowy czas na ewakuację.

Firma Beta Security ISO w zakresie systemów ppoż. współpracuje z firmą SUPON oraz Beta Security System z Opola.

Systemy przeciwpożarowe – zalety

L

automatyczne wezwanie służb,

L

ochrona majątku,

L

bezpieczeństwo pracowników, 

L

szansa na wczesne wykrycie pożaru,

Potrzebujesz ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się co możemy Ci zaoferować!