Konfigurator usług

Wideo weryfikacja i wideo patrol

Monitoring Wideo weryfikacja i wideo patrol

Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na skuteczną ochronę i monitoring wizyjny budynku lub obszaru poprzez wprowadzenie rozwiązań takich jak wideopatrol czy wideoweryfikacja. Dają one możliwość efektywnego kontrolowania zdarzeń w sposób mobilny.

Wideopatrol i wideoweryfikacja w Beta Security ISO

Firma Beta Security ISO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferuje usługi wideopatrolu oraz wideoweryfikacji. Działają one na zasadzie monitorowania danego obszaru przez system kamer zewnętrznych i wewnętrznych oraz przekazywania obrazu do Centrum Monitorowania Alarmów, które w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości np. próby włamania, zawiadamia klienta oraz odpowiednie jednostki, które z kolei wyznaczają do działań najbliższy patrol interwencyjny. Stały wgląd CCO w obraz z chronionego obiektu lub obszaru pozwala na błyskawiczną reakcję oraz zniwelowanie zagrożenia.

Wideopatrol polega na zdalnej kontroli wizyjnej danego obszaru z częstotliwością wskazaną w instrukcji ochrony. Osoba monitorująca obiekt w Centrum Nadzoru Wizyjnego weryfikuje, czy w okresie między patrolami nie zaistniała jakaś nieprawidłowość. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości operator Łączy się z archiwum CCTV i weryfikuje ewentualne zdarzenie. Po zakończonej służbie operator pisze raport. Jeśli stwierdzi, że doszło do naruszeń np. nieautoryzowanej obecności osób trzecich – kontaktuje się z klientem, informując go o zaistniałym zajściu, w celu zabezpieczenia obiektu operator CCO wysyła załogi interwencyjne. Może również skontaktować się ze służbami porządkowymi np. policją czy strażą pożarną.

Co to jest wideoweryfikacja?

Wideoweryfikacja jest usługą zbliżoną do wideopatrolu. Wdrażana jest w chwili uruchomienia alarmu. Operator CCO po otrzymaniu sygnału alarmowego, równocześnie otrzymuje dostęp do zdjęcia lub krótkiego filmu z kamer zamieszczonych na terenie obiektu w celu oceny sytuacji. Jeśli zagrożenie okazuje się rzeczywiste, natychmiast podejmuje stosowne czynności . W pierwszej kolejności emitowane są ostrzeżenia głosowe, a następnie wysyłany jest patrol interwencyjny lub mobilny. Doświadczenie pokazuje, że same sygnały głosowe potrafią odstraszyć intruzów, przez co załogi interwencyjne nie muszą się fizycznie pojawiać na miejscu. Ten wariant działania pozwala oszczędzić środki finansowe klienta.

Realizacja usługi wideo weryfikacji odbywa się poprzez:

$

systemy alarmowe podłączone do CCO Beta Security ISO,

$

systemy telewizji dozorowej (CCTV),

$

patrole interwencyjne.

Patrole interwencyjne do Twojej dyspozycji

Mając do swojej dyspozycji patrole interwencyjne i patrole mobilne, możesz mieć pewność, że Twoje mienie będzie skutecznie chronione. Kiedy zachodzi konieczność patrol interwencyjny lub mobilny podejmują czynności w celu dokładnego sprawdzenia nieprawidłowości wykrytych podczas wideopatrolu i/lub wideoweryfikacji oraz w razie konieczności zabezpieczenia chronionego obszaru.

Patrole interwencyjne do Twojej dyspozycji

Mając do swojej dyspozycji patrole interwencyjne i patrole mobilne, możesz mieć pewność, że Twoje mienie będzie skutecznie chronione. Kiedy zachodzi konieczność patrol interwencyjny lub mobilny podejmują czynności w celu dokładnego sprawdzenia nieprawidłowości wykrytych podczas wideopatrolu i/lub wideoweryfikacji oraz w razie konieczności zabezpieczenia chronionego obszaru.

Wideopatrol i wideoweryfikacja – zalety

Wideopatrol i wideoweryfikacja w połączeniu z systemem alarmowym z pewnością charakteryzują się dużą skutecznością i wysokim poziomem zabezpieczenia. Ta forma zabezpieczenia jest alternatywą między innymi dla mniej skomplikowanych obiektów gdzie istnieje ochrona fizyczna, którą chcemy ograniczyć lub wyeliminować, dzięki temu znacząco możemy obniżyć koszty naszego klienta. Takie rozwiązanie jest także znacznie pewniejszym aniżeli zastosowanie tylko systemu alarmowego.

Zapraszamy do korzystania z usług wideopatrolu i wideoweryfikacji.

Potrzebujesz ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się co możemy Ci zaoferować!