Konfigurator usług

System sygnalizacji pożarowej (SSP) – czym jest i jak działa?

Ochrona przed pożarem stanowi jedną z najważniejszych form zabezpieczenia mienia. Sprawnie działający monitoring pożarowy może uchronić przed zniszczeniem budynek oraz zagwarantować bezpieczeństwo znajdującym się tam ludziom. Co warto wiedzieć na ten temat?

system sygnalizacji pożarowej

Czym jest system sygnalizacji pożaru?

Na SSP, czyli system sygnalizacji pożaru składają się urządzenia, które automatycznie wykrywają ryzyko pożaru, ulatniania się toksycznych gazów czy oparów. Do tych urządzeń należą:

$

czujniki dymu i ciepła,

$

czujniki zasysające i płomienia,

$

sygnalizatory dźwiękowe i optyczne,

$

ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),

$

centrala alarmowa.

Po zlokalizowaniu zagrożenia ich zadaniem jest rozpoczęcie procedury zapobiegawczej oraz wezwanie jednostek Straży Pożarnej, a także poinformowanie zarządcy budynku. Czujniki dymu i temperatury przekazują informacje do centrali, sygnalizatory natomiast uruchamiają alarm dźwiękowy lub świetlny. Dzięki temu możliwa jest sprawna ewakuacja ludzi.

Centrala alarmowa jest najważniejszym punktem całego systemu SSP. To ona odbiera i analizuje sygnały od czujników, równocześnie integrując cały układ. Centrale zaopatrzone są też w wyświetlacze obsługiwane przez personel.

Instalacje SSP mogą być połączone z innymi systemami bezpieczeństwa i oprogramowaniem. Wówczas centrala alarmowa może też sterować wentylacją, oddymianiem lub kontrolą dostępu. Dodatkowo ROP, czyli rozlokowane w budynku przyciski umożliwiają ręczne włączenie SSP w sytuacji, gdy przebywająca wewnątrz osoba zauważy pożar.

Gdzie montować systemy sygnalizacji pożarowej?

Nie we wszystkich obiektach wymagany jest system sygnalizacji pożaru. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dokładnie określa, w jakich nieruchomościach SSP musi się znaleźć.

Decydującymi czynnikami jest powierzchnia obiektu oraz liczba osób, które przebywają na jego terenie. Najważniejsze budynki, dla których instalacja SSP jest niezbędna, to m.in.:

$

budynki handlowe (jedno- i wielokondygnacyjne);

$

teatry dla ponad 300 osób i kina o liczbie miejsc ponad 600;

$

budynki gastronomiczne o ponad 300 miejscach;

$

muzea i zabytki;

$

sale widowiskowe i sportowe o ponad 1500 miejscach;

$

szpitale, domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji.

Rozporządzenie obejmuje też budynki mieszkalne, zakłady pracy i inne obiekty użyteczności publicznej o określonej liczbie miejsc. Ważne, aby system SSP był dostosowany do warunków i specyfiki konkretnej nieruchomości. W projekcie należy więc brać pod uwagę kwestie techniczne na równi ze sposobem użytkowania budynku.

Ochrona budynku przed pożarem

Wymagania ppoż. dla budynków użyteczności publicznej i innych konstrukcji są ściśle określone i mają za zadanie chronić ludzi oraz mienie. Aby jednak lepiej zabezpieczyć się przed pożarem, warto zamontować instalację SSP.  Najlepiej, by centrala alarmowa była zintegrowana z innymi systemami, jak drzwi przeciwpożarowe, klapy oddymiające lub tryskacze, a także miała możliwość wyłączania stwarzających dodatkowe ryzyko instalacji elektrycznych czy gazowych. Centrala może też wysyłać komunikaty słowne do użytkowników obiektu (DSO).

Przy montażu SSP warto zdać się na fachowców. W Beta Security ISO współpracujemy w zakresie systemów ppoż. ze specjalistami z firmy SUPON oraz Beta Security System z Opola. Skorzystaj z naszej oferty!