Konfigurator usług

Ochrona zakładów przemysłowych

Zakłady przemysłowe

Zabezpieczenia zakładów przemysłowych

Profesjonalna ochrona obiektu wymaga dobrej organizacji pracy, wysokich kwalifikacji oraz kultury osobistej. Dobrze zorganizowana ochrona to gwarancja bezpieczeństwa każdego dużego i średniego zakładu przemysłowego. Zabezpieczenie zakładu to kontrola ruchu osobowego przy bramach i wejściach oraz patrole mobilne, a także dodatkowa kontrola stref załadunku i rozładunku oraz inne ważne dla bezpieczeństwa zakładu obszary.

W zakładach przemysłowych ważnym elementem jest zabezpieczenie przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Wszystko po to, by Twoja firma nie była narażona na wtargnięcie osób niepożądanych, ale też kradzieże wewnętrzne oraz kradzieże związane z myślą intelektualną.

Beta Security ISO świadczy usługi dla dużych i średnich zakładów przemysłowych, w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia oraz innych obiektów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki.

Dzięki doświadczonej kadrze, szkoleniom oraz dokładnym, skutecznym i skrupulatnie przestrzeganym procedurom działania, możemy zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorstwom każdej wielkości. 

Wiemy, że każdy nasz Klient ma inne potrzeby, dlatego na podstawie audytu dla każdego zakładu przemysłowego przygotowujemy indywidualną analizę zagrożeń. Uwzględnia ona specyfikę obiektu, jego położenie, charakter produkcji, także istniejące procedury i zabezpieczenia. Opracowujemy system bezpieczeństwa w postaci Planu Ochrony bądź Instrukcji Ochrony, który jest podstawą świadczenia usług ochrony dla obiektu przemysłowego.

Potrzebujesz ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się co możemy Ci zaoferować!

Sposób realizacji ochrony obiektów przemysłowych

Posterunki stałe (wartownicze), to posterunki postawione przy bramach i wejściach osobowych w ramach ochrony fizycznej. Ich zadaniem jest kontrola ruchu osobowego oraz pojazdów, kontrola zgodności ładunków z dokumentacją, plomb na ładunkach, kontrole alkomatem oraz inne wg procedur.

Posterunki patrolowe, są to mobilne posterunki piesze lub wyposażone w środki transportu, ich zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa oraz kontrole na całym obszarze zakładu.

W przypadku zagrożenia dodatkowym wzmocnieniem są nasze grupy interwencyjne.

SYSTEM SOMTM

System SOM jest idealnym rozwiązaniem jako wzmocnienie jakości ochrony oraz obniżenie kosztów związanych z jej utrzymaniem. Dzięki wdrożeniu naszych rozwiązań można obniżyć koszty ochrony nawet o 30%.