Konfigurator usług

Audyt bezpieczeństwa / Szkolenia

Audyt bezpieczeństwa / Szkolenia

Ocena stanu bezpieczeństwa uwzględniająca zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania weryfikujące stan bezpieczeństwa obiektów.

Na czym polega Audyt Bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa to usługa polegająca na dokładnej weryfikacji poziomu bezpieczeństwa obiektu. Istotą Audytu jest dokładna analiza informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa, określenie najważniejszych zagrożeń (zarówno wewnątrz obiektu, jak i jego otoczenia), ocena skuteczności aktualnie wykorzystywanych rozwiązań oraz dokładność procedur uwzględniających specyfikę działalności i charakter zagrożeń.

Cel audytu

Celem audytu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz takie dostosowanie narzędzi tworzących system bezpieczeństwa, aby optymalizowały procesy organizacyjne i redukowały koszty.

Audyt Bezpieczeństwa pozwala na kompleksową ocenę systemu bezpieczeństwa zastosowanego w obiekcie, a tym samym jego optymalizację i modyfikację w celu dokładniejszego doboru rozwiązań, aby zminimalizować do minimum lub całkowicie wyeliminować potencjalne zagrożenia. Beta Security ISO specjalizuje się w audytach na wszystkich etapach funkcjonowania obiektu, w tym na etapach planowania i budowy, a także w codziennym funkcjonowaniu.

Kto wykonuje audyt bezpieczeństwa

Beta Security ISO zatrudnia wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. Bezpieczeństwa, którzy posiadają duże doświadczenie i niezbędną wiedzę. Posiadają Certyfikat Audytora Systemów Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty potwierdzające ich kompetencje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 

Przykładowy zakres Audytu Bezpieczeństwa obejmuje m.in.:

$

Analiza potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obiektu.

$

Ocena stosowanej wewnętrznie infrastruktury technicznej obiektu, w tym w szczególności zabezpieczeń elektronicznych (systemy alarmowe, CCTV itp.).

$

Ocena stopnia komplementarności i współpracy pomiędzy elementami systemu bezpieczeństwa obiektu.

$

Dokładna analiza dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony obiektu

$

Analiza zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dla kogo przeznaczony jest Audyt Bezpieczeństwa

Usługę audytu realizujemy dla sektora prywatnego i publicznego. Naszymi klientami są średnie i duże przedsiębiorstwa a także urzędy miast i gmin. Audyty możemy wykonać zarówno w formie uproszczonej jak i szczegółowej.

Korzyści biznesowe z przeprowadzenia Audyt bezpieczeństwa

$

Staranna i wnikliwa ocena poziomu zagrożeń dla obiektu oraz rzeczywistych i potencjalnych ryzyk związanych z jego funkcjonowaniem.

$

Ocena istniejącego systemu ochrony fizycznej i technicznej obiektu oraz aktualnej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa.

$

Propozycje zmian zmierzających do optymalizacji stanu ochrony obiektu.

$

Procedury działania mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyk i zagrożeń funkcjonowania obiektu zidentyfikowanych podczas audytu.

Beta Security ISO w ramach swojej oferty prowadzi również szkolenia, które prowadzone są we współpracy z najlepszymi specjalistami z firmy Komandos Sp. z o.o. z Krakowa, trenerami Sztuk Walki oraz byłymi oficerami GROM i BOR.

W ramach zajęć odbywają się szkolenia:

$

Detektywa

$

Kwalifikowanego pracownika ochrony

$

Wyszkolenia strzeleckiego

$

Technik Interwencyjnych

$

Taktyki działania patroli interwencyjnych i mobilnych

$

Pracowników ochrony uprawnień KPOF

$

Pracownik ochrony obiektu handlowego

$

Eskortowania, konwojowania i ubezpieczania

$

Operatorów Centrów Nadzorczych

$

Wykorzystania metody DNA w systemach bezpieczeństwa

$

Sporządzanie Planów Ochrony

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkoleń, skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.

Potrzebujesz ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się co możemy Ci zaoferować!