Konfigurator usług

Monitoring systemów alarmowych

Monitoring Monitoring systemów alarmowych

Monitoring systemów alarmowych

Monitoring systemu alarmowego to inaczej kontrola stanu sygnałów generowanych przez urządzenia  systemu alarmowego i przesyłanych do Całodobowego Centrum Ochrony. Sygnały generowane przez system alarmowy, przesyłane są drogą radiową lub łączem komutowanym w formie zakodowanej i dopiero w CCO podlegają automatycznemu rozkodowaniu.

Usługa monitorowania jest podstawowym i najczęściej stosowanym elementem zabezpieczenia terenu lub obiektu przed włamaniem, napadem, zalaniem, pożarem.

Zasada działania monitoringu alarmowego.

Nadajnik lub łącze komutowane, połączony z centralą systemu alarmowego przesyła do Całodobowego Centrum Ochrony Beta Security, informacje o operacjach wykonanych w naszym systemie alarmowym. Dzięki dobremu zaprogramowaniu wiemy, kiedy system został załączony/wyłączony, czy został uruchomiony sygnał antynapadowy. Naruszenie jakiejkolwiek strefy zazbrojonego systemu alarmowego, powoduje przekazanie informacji o włamaniu a nieuprawniona ingerencja w jakikolwiek element systemu generuje informację o sabotażu.

Usługa monitoringu w żaden sposób nie ingeruje w prywatność właściciela monitorowanej nieruchomości.

Informacje przesyłane przez system alarmowy i monitorowane przez Całodobowe Centrum Ochrony Beta Security:

$

Zazbrojenie/rozbrojenie

$

Włamanie

$

Napad

$

Sabotaż

$

Alarm zalania

$

Alarm pożaru z czujnika dymu

$

Alarm gazowy

$

Brak zasilania i powrót zasilania

$

Identyfikacja użytkownika

Posiadamy ponad 40 własnych patroli interwencyjnych, ale do naszej dyspozycji pozostaje także ponad 500 patroli w ramach podpisanych umów współpracy.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?
Zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania

SOMTM i analityka

Jeżeli potrzebne jest wsparcie ochrony przez rozbudowane systemy analityki wideo, spełnimy wszystkie wymagania. System może być wspierany przez rozbudowaną analitykę: wykrywania ruchu, identyfikacji oraz odczytywania tablic rejestracyjnych, zaawansowanej video analityki twarzy, wirtualnej bariery, zliczania osób i pojazdów, wykrywania zabranych i pozostawionych przedmiotów. Najwyższy poziom analityki stanowią systemy wideo detekcji pożaru, zadymienia oraz systemy wideo detekcji wykrycia gazu (w tym tlenku węgla) oraz wideo detekcja 3D.

W Systemie Ochrony Mobilnej wszystkie zdarzenia są przekazywane przez łącza internetowe, sieć Ethernet, LAN, GPRS do Operatora CCO, a także w dowolnie wskazane miejsce za pomocą aplikacji mobilnych.
Opcjonalnie Operator CCO posiada możliwość odsłuchu z obiektu oraz połączenia głosowego z obiektem. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany w polu widzenia kamery system może samoistnie powiadomić operatora, na której kamerze wystąpiło zdarzenie. Po zweryfikowaniu Operator wysyła patrol oraz może wezwać potencjalnego intruza do wykonania określonych zachowań.

Rozwiązania organizacyjno-techniczne SOMTM, mogą być także zastosowane do już istniejącej infrastruktury czy to w obiektach handlowych, bankowych, przemysłowych oraz infrastrukturze miejskiej.

Korzyści płynące z zastosowania SOM:

$

redukcja kosztów w stosunku do tradycyjnych form ochrony, nawet do 40%,

$

znaczące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu,

$

brak możliwości nawiązywania znajomości pomiędzy pracownikami ochrony a pracownikami klienta,

$

zmniejszenie strat spowodowanych wewnętrznymi (pracowniczymi) i zewnętrznymi kradzieżami oraz dewastacją mienia,

$

wyższa wydajność pracy pracowników Zleceniodawcy.