Konfigurator usług

Monitoring systemów alarmowych

Monitoring Monitoring systemów alarmowych

Montaż systemów alarmowych

Systemy alarmowe zapewniają bezpieczeństwo podczas naszej nieobecności zarówno ludziom, jak i mieniu. Jeśli chcemy mieć pewność, że system ten będzie działał w pełni sprawnie i nie zawiedzie w sytuacji zagrożenia, należy zawsze korzystać z usług profesjonalistów. Dzięki temu montażem zajmie się doświadczony instalator systemów alarmowych. Da nam to gwarancję, że system zostanie zbudowany i skonfigurowany w odpowiedni sposób, co przełoży się na jego skuteczność i niezawodność.

Na czym polega usługa monitoringu systemów alarmowych?

Monitoring systemów alarmowych to ciągła i zorganizowana kontrola nad systemem alarmowym (np. różnego rodzaju czujnikami ruchu, dymu, gazu, antywłamaniowymi, przeciwpożarowymi itd.) w danym miejscu, nadzorowana przez Całodobowe Centrum Ochrony. Wszelkie urządzenia alarmowe w sytuacji, gdy wykryją zagrożenie, wysyłają do centrali odpowiedni sygnał alarmowy. Osoba odpowiedzialna za nadzór systemów monitoringu weryfikuje czy dane zgłoszenie jest zasadne i podejmuje niezbędne kroki w celu wyeliminowania zagrożenia np. zawiadamiając odpowiednie służby lub też grupę interwencyjną, która składa się z odpowiednio przeszkolonych pracowników firmy ochroniarskiej, którzy już po niedługiej chwili zjawiają się na miejscu zgłoszenia i eliminują zagrożenie.

monitoring systemów alarmowych

Usługa monitorowania jest podstawowym i najczęściej stosowanym elementem zabezpieczenia terenu lub obiektu przed  włamaniem, napadem, kradzieżom, zniszczeniu mienia, czy też takim zagrożeniom jak powódź lub pożar. Monitoring systemów alarmowych pozwala wykryć zagrożenie na tyle wcześnie, że odpowiednia reakcja ze strony Całodobowego Centrum Ochrony może uchronić przed zniszczeniem mienia oraz zapewnić bezpieczeństwo ludziom przebywającym na danym obiekcie.

Gdzie stosuje się monitoring systemów alarmowych?

Monitoring systemów alarmowych stosuje się w bardzo wielu miejscach. Mogą to być różnego rodzaju firmy, budynki użyteczności publicznej, ale także domy prywatne i innego rodzaju nieruchomości, które wymagają zastosowania systemów zwiększających bezpieczeństwo. Szczególnie monitoring pożarowy jest dość często stosowanym rozwiązaniem w budynkach o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru i nie tylko, ponieważ skutecznie pozwala wykryć zagrożenie, również w sytuacji, gdy nikogo nie ma na terenie danego obiektu.

Monitoring nieruchomości prywatnych

Coraz częściej można spotkać także domy prywatne, których właściciele zdecydowali się na zastosowanie monitoringu. Dzięki temu, że zamontowali oni w swoich domach różnego rodzaju czujniki alarmowe, wpłynęło to pozytywnie na bezpieczeństwo posesji. Rozwiązanie to zapewnia w tym przypadku ochronę przed włamaniem i kradzieżą, napadem, zalaniem, zniszczeniem mienia itd. Z kolei monitoring systemów ppoż. zabezpiecza przed pożarem, który mógłby doprowadzić do strat materialnych i narazić mieszkańców domu na utratę zdrowia lub życia. Dzięki zastosowaniu monitoringu systemów alarmowych można wcześnie wykryć niebezpieczeństwo i zareagować w odpowiedni sposób.

Usługa monitoringu w żaden sposób nie ingeruje w prywatność właściciela monitorowanej nieruchomości.

Zasada działania monitoringu alarmowego

Nadajnik lub łącze komutowane, połączony z centralą systemu alarmowego przesyła do Całodobowego Centrum Ochrony Beta Security, informacje o operacjach wykonanych w naszym systemie alarmowym. Dzięki dobremu zaprogramowaniu wiemy, kiedy system został załączony/wyłączony, czy został uruchomiony sygnał antynapadowy. Naruszenie jakiejkolwiek strefy zazbrojonego systemu alarmowego, powoduje przekazanie informacji o włamaniu a nieuprawniona ingerencja w jakikolwiek element systemu generuje informację o sabotażu.

Informacje przesyłane przez system alarmowy i monitorowane przez Całodobowe Centrum Ochrony Beta Security:

$

Zazbrojenie/rozbrojenie

$

Włamanie

$

Napad

$

Sabotaż

$

Alarm zalania

$

Alarm pożaru z czujnika dymu

$

Alarm gazowy

$

Brak zasilania i powrót zasilania

$

Identyfikacja użytkownika

Posiadamy ponad 40 własnych patroli interwencyjnych, ale do naszej dyspozycji pozostaje także ponad 500 patroli w ramach podpisanych umów współpracy.

Potrzebujesz ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się co możemy Ci zaoferować!

SOMTM i analityka

Jeżeli potrzebne jest wsparcie ochrony przez rozbudowane systemy analityki wideo, spełnimy wszystkie wymagania. System może być wspierany przez rozbudowaną analitykę: wykrywania ruchu, identyfikacji oraz odczytywania tablic rejestracyjnych, zaawansowanej video analityki twarzy, wirtualnej bariery, zliczania osób i pojazdów, wykrywania zabranych i pozostawionych przedmiotów. Najwyższy poziom analityki stanowią systemy wideo detekcji pożaru, zadymienia oraz systemy wideo detekcji wykrycia gazu (w tym tlenku węgla) oraz wideo detekcja 3D.

W Systemie Ochrony Mobilnej wszystkie zdarzenia są przekazywane przez łącza internetowe, sieć Ethernet, LAN, GPRS do Operatora CCO, a także w dowolnie wskazane miejsce za pomocą aplikacji mobilnych.
Opcjonalnie Operator CCO posiada możliwość odsłuchu z obiektu oraz połączenia głosowego z obiektem. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany w polu widzenia kamery system może samoistnie powiadomić operatora, na której kamerze wystąpiło zdarzenie. Po zweryfikowaniu Operator wysyła patrol oraz może wezwać potencjalnego intruza do wykonania określonych zachowań.

Rozwiązania organizacyjno-techniczne SOMTM, mogą być także zastosowane do już istniejącej infrastruktury czy to w obiektach handlowych, bankowych, przemysłowych oraz infrastrukturze miejskiej.

Korzyści płynące z zastosowania SOM:

$

redukcja kosztów w stosunku do tradycyjnych form ochrony, nawet do 40%,

$

znaczące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu,

$

brak możliwości nawiązywania znajomości pomiędzy pracownikami ochrony a pracownikami klienta,

$

zmniejszenie strat spowodowanych wewnętrznymi (pracowniczymi) i zewnętrznymi kradzieżami oraz dewastacją mienia,

$

wyższa wydajność pracy pracowników Zleceniodawcy.