Konfigurator usług

Sosnowiec

Sosnowiec

Sosnowiec jako ponad 200 tysięczne miasto, stanowi ważny element gospodarczy na mapie Polski. Firma Beta Security ISO jako lider usług bezpieczeństwa oferuje na terenie Sosnowca wszystkie rodzaje świadczonych usług:

$

ochrona fizyczna,

$

monitorowanie systemów wizyjnych (System Ochrony Mobilnej),

$

monitoring GPS pojazdów, maszyn, przesyłek itp.,

$

instalacje alarmowe,

$

instalacje kamer,

$

usługi dla ludności: opieka nad dziećmi, osobami starszymi, bezpieczne zakupy.

$

patrole interwencyjne,

Ochrona mienia Sosnowiec

Monitoring GPS Sosnowiec

Dla klientów indywidualnych oraz firm poszukujących skutecznego sposobu na zabezpieczenie pojazdów oraz maszyn oferujemy instalację sprawnych systemów monitoringu GPS. Specjalizujemy się w zabezpieczeniach środków transportu i całych flot pojazdów, a także maszyn i transportowanych przesyłek.

System GPS pozwala na zbieranie szczegółowych informacji o dokładnej lokalizacji pojazdów, przebytej trasie, miejscu postoju oraz zachowaniu na drodze, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo urządzeń, pojazdów i ich kierowców oraz wspomaga w optymalizowaniu efektywności pracy zespołu transportowego.

Monitoring GPS dostępny w ofercie Beta Security ISO w Sosnowcu jest dopasowany do potrzeb osób indywidualnych, jak i małych firm oraz dużych korporacji operujących na dużych flotach pojazdów. Oferujemy kompleksowe przygotowanie dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb systemu monitorowania pojazdów, zajmując się pełną instalacją nadajników GPS i konfiguracją funkcji systemu zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Gwarantujemy pomoc naszych specjalistów na każdym etapie realizacji usługi.

Ochrona mienia Sosnowiec

Jedną z najważniejszych usług jakie oferujemy na terenie Sosnowca jest ochrona mienia. Na terenie Sosnowca zapewniamy możliwość świadczenia całodobowej ochrony obiektów firmowych, biur, sklepów, obiektów użytku publicznego oraz posesji prywatnych, pozostawiając do dyspozycji naszych klientów zarówno ochronę fizyczną, jak i sprawne systemy alarmowania oraz monitoringu niezbędne do nadzorowania posesji.

Gwarantujemy wysoką jakość obsługi popartą wieloletnim doświadczeniem oraz wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników w Sosnowcu. Usługa ochrony mienia opiera się u nas o profesjonalne przygotowanie pracowników, posiadających uprawnienia KPOF oraz instalację systemów alarmowych i monitoringu, ochronę fizyczną mienia oraz usługę stałego, zdalnego monitoringu przez zespół gotowy do podjęcia interwencji w przypadku wystąpienia incydentów.

Monitoring Sosnowiec

Oferowane przez Beta Security ISO usługi w zakresie monitoringu skupiają się na systemach alarmowych oraz zdalnym monitoringu wizyjnym, na który składają się wideo patrol, wideo weryfikacja, wideo nadzór online oraz wideo nadzór w Systemie Ochrony Mobilnej. Poszczególne usługi obejmują kolejno:

$

Przeprowadzany kilka razy w ciągu doby patrol z wykorzystaniem kamer monitoringu, skupiony na reagowaniu na pojawiające się w tym czasie nieprawidłowości (wideo patrol);

$

Monitorowanie sygnałów z kamer lub systemów alarmowych i ich weryfikacji (wideo weryfikacja);

$

Całodobową (lub prowadzoną w określonych godzinach) kontrolę wizyjną obiektu poprzez nadzór online (wideo nadzór);

$

Wykorzystanie Systemów Ochrony Mobilnej SSWiN, SKD, DSO (SPG) w połączeniu z całodobowym nadzorem wideo i działaniami operatorów monitoringu w razie wystąpienia incydentów.

Realizację usług w zakresie monitoringu realizujemy zgodnie z Państwa oczekiwaniami, w zależności od indywidualnych potrzeb danego obiektu. Nie działamy schematycznie, dzięki czemu nasz system ochrony pozostaje zawsze skuteczny.

Głównym celem stosowania monitoringu alarmowego jest podejmowanie szybkich reakcji i zapobieganie skutkom włamań oraz incydentów. Monitoring wizyjny SOM ma natomiast na celu prewencję. Łącząc je ze sobą możemy zadbać o to, aby skutecznie zabezpieczyć mienie naszych klientów nie tylko przed, ale i po wystąpieniu niepożądanych zdarzeń.

Potrzebujesz ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się co możemy Ci zaoferować!