Konfigurator usług

Nadzór wizyjny ISO SOM

Monitoring Nadzór wizyjny ISO SOM

Co to jest SOMTM

SOMTM System Ochrony Mobilnej – jest to zdalny nadzór on-line obiektów. Usługa może być realizowana w określonych godzinach lub całodobowo. W zakresie możliwości rozbudowy jest to otwarty systemem bezpieczeństwa, który łączy w sobie (integruje) systemy:

$

CCTV – jest to podstawowy element systemu nadzoru, pozwalający na bieżący nadzór.

$

Kontrola dostępu KD (do ochrony pomieszczeń, przejść oraz kontroli ruchu osobowego w obiekcie, używa się odpowiednio skonfigurowanych systemów kontroli dostępu).

$

SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu (Centrale alarmowe wraz z szeroką gamą czujek ruchu, ochrony obwodowej, przetwarzania sygnałów technicznych tj. ciśnienia, temperatury, wody – zalania, gazu, itd.).

$

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO (specjalistyczne systemy nagłośnieniowe stanowiące element ochrony SOMTM )

$

Patrole interwencyjne i patrole mobilne

schemat SOM

Założenia SOMTM

Założenia zostały opracowane już w roku 2002, następnie po dwuletnim okresie testów, opracowany przez nas produkt pod nazwą „System Ochrony Mobilnej”, przekazaliśmy do użytkowania pierwszym klientom. System rozwija się wraz z rozwojem nowych technologii. Całość rozwiązań stanowi naszą własność intelektualną, która została zgłoszona do Rzecznika Patentowego i jest chroniona prawami autorskimi.

Jak działa SOMTM

Wszystkie sygnały i informacje generowane przez różne systemy nadzorcze, przesyłane są do Całodobowego Centrum Ochrony (CCO). Nadzór nad systemami wizyjnymi sprawują dedykowani operatorzy w CNW (Centrum Nadzoru Wizyjnego), natomiast sygnały alarmowe generowane przez SSWiN i inne systemy przekazywane są do CMA (Centrum Monitorowania Alarmów), CNW i CMA stanowią jeden dział bezpieczeństwa CCO.

Uzupełnieniem prawidłowej pracy operatora jest SPG (system nagłośnienia), który służy do działań prewencyjnych oraz interwencyjnych. Wsparciem dla prawidłowej pracy CCO są Patrole Prewencyjne. Całość stanowi kompletny system bezpieczeństwa SOMTM.

Stworzone przez nas rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie Systemu Ochrony Mobilnej pozwalają na znaczne podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Głównym założeniem jest prewencja, czyli zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, zanim zostanie spowodowana szkoda a w przypadku jej wystąpienia, natychmiastowe ustalenie i ujęcie sprawców.

SOMTM może być dowolnie konfigurowany, w zależności od potrzeb firmy dla której usługa ma być realizowana. Priorytetem jest zawsze zwiększenie skuteczności i jakości usługi, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów nadzoru.

SOMTM i analityka

Jeżeli wymagane jest wsparcie nadzoru przez rozbudowane systemy analityki wideo, spełnimy każde wymagania. System może być wspierany przez rozbudowaną analitykę np:

$

wykrywanie ruchu (stosując analitykę, wykrywanie ruchu możemy ograniczyć wyłącznie do ludzi, kamery z funkcją AI posiadają algorytm wykrywania istot humanoidalnych, natomiast nie reagują na koty, psy i inne zwierzęta)

$

identyfikacja oraz odczytywanie tablic rejestracyjnych

$

zaawansowanej video analityki twarzy tzw. wałęsanie się czyli bezcelowe przebywanie osób zbyt długi okres czasu w bezpośredniej bliskości chronionej strefy

$

wirtualne bariery i obszary (stosując zaawansowaną analitykę możemy wyznaczać miejsca lub obszary szczególnie chronione, podlegające ochronie w konkretnym czasie

$

zliczanie osób i pojazdów

$

wykrywanie zabranych lub pozostawionych przedmiotów

Najwyższy poziom analityki stanowią systemy wideo detekcji pożaru, zadymienia oraz wideo detekcja 3D.
Posiadamy kilkanaście niezależnych i właściwie zabezpieczonych łączy o prędkościach od 100Mb/s do 1Gb/s, co pozwala nam na szybki i bezpieczny transfer dużej ilości danych.

Opcjonalnie Operator Całodobowego Centrum Operacyjnego posiada możliwość odsłuchu z obiektu oraz połączenia głosowego z obiektem. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany w polu widzenia kamery system może samoistnie powiadomić operatora, na której kamerze wystąpiło zdarzenie. Po zweryfikowaniu Operator wysyła patrol oraz może wezwać potencjalnego intruza do wykonania określonych zachowań.

W naszym systemie działa kilka CCO, które są ze sobą kompatybilne a w przypadku, awarii, kataklizmu itp każde CCO w ciągu godziny przejmuje wszystkie funkcje CCO, które uległo awarii. Takie rozwiązanie jest ewenementem na skalę światową i zapewnia naszym klientom w pełni kompletny i bezpieczny system nadzoru.

Potrzebujesz ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się co możemy Ci zaoferować!

SOMTM i elastyczność dostosowania

Rozwiązania organizacyjno-techniczne SOMTM, mogą być także zastosowane do już istniejącej infrastruktury czy to w obiektach handlowych, bankowych przemysłowych oraz infrastrukturze miejskiej.

Korzyści płynące z zastosowania SOM:

$

redukcja kosztów w stosunku do tradycyjnych form ochrony, nawet do 40%,

$

znaczące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu,

$

brak możliwości nawiązywania znajomości pomiędzy pracownikami ochrony a pracownikami klienta,

$

zmniejszenie strat spowodowanych wewnętrznymi (pracowniczymi) i zewnętrznymi kradzieżami oraz dewastacją mienia,

$

wyższa wydajność pracy pracowników Zleceniodawcy.

System Ochrony Mobilnej – krok po kroku jak to robimy

1.

Spotkanie biznesowe – Nasz inżynier przyjedzie na spotkanie do Twojej firmy albo zorganizuje telekonferencję. To wszystko po to, aby poznać Państwa potrzeby względem bezpieczeństwa. Aby rozpocząć proces, musimy wiedzieć, gdzie Państwa biznes znajduje się dzisiaj i dokąd chcecie zmierzać.

2.

Audyt lokalizacji plus mapowanie stanu obecnego – Przeprowadzimy kompleksowy audyt, aby dać Państwu odpowiedź, jakie systemy bezpieczeństwa powinny zostać wykorzystane, aby podnieść poziom bezpieczeństwa.

3.

Przesłanie odpowiednio skrojonej oferty – Informacje, które otrzymaliśmy na pierwszym spotkaniu oraz wyniki audytu pozwolą nam przygotować odpowiednią propozycję, dostosowaną do wymagań biznesowych i wyzwań, jakie stoją przed Państwa firmą.

4.

Wdrożenie SOMTM  – Jeśli Państwa firma zdecyduje się włączyć strategię Systemu Ochrony Mobilnej do strategii biznesowej przedsiębiorstwa zaczniemy pracować nad wdrażaniem wybranych rozwiązań technologicznych. Natomiast, na co dzień będziemy wspomagać rozwój Pastwa firmy świadcząc usługi pełnej ochrony.