Konfigurator usług

Polityka zatrudnienia

$
Firma Beta Security ISO Sp. z o.o. nie zatrudnia osób niepełnoletnich.
$
Żadna osoba zatrudniona w naszej firmie nie jest dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, niesprawność fizyczną, religię, rasę, czy przekonania.
$
W Beta Security ISO wszelkie formy nadużycia fizycznego, mobbingu i innych nadużyć są zabronione i surowo karane.
$
Beta Security ISO gwarantuje swoim pracownikom równość szans i rozwoju zawodowego.
$
Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników odpowiada kompetencjom, zakresowi obowiązków na danym stanowisku i osiągnięciom pracownika.
$
Beta Security ISO zapewnia swoim pracownikom szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz pomaga rozwijać indywidualne zainteresowania.
$
Dbamy aby Twoje dane były należycie chronione.
$
Beta Security ISO zapewnia swoim pracownikom pracę z zachowaniem zasad BHP.

polityka_zatrudnienia_Beta_Security