KONFIGURATOR USŁUG

Polityka zatrudnienia

Polityka zatrudnienia

  • Firma Beta Security ISO Sp. z o.o. nie zatrudnia osób niepełnoletnich.
  • Żadna osoba zatrudniona w naszej firmie nie jest dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, niesprawność fizyczną, religię, rasę, czy przekonania.
  • W Beta Security ISO wszelkie formy nadużycia fizycznego, mobbingu i innych nadużyć są zabronione i surowo karane.
  • Beta Security ISO gwarantuje swoim pracownikom równość szans i rozwoju zawodowego.
  • Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników odpowiada kompetencjom, zakresowi obowiązków na danym stanowisku i osiągnięciom pracownika.
  • Beta Security ISO zapewnia swoim pracownikom szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz pomaga rozwijać indywidualne zainteresowania.
  • Dbamy aby Twoje dane były należycie chronione.
  • Beta Security ISO zapewnia swoim pracownikom pracę z zachowaniem zasad BHP.

 

Przeczytaj więcej……..