Konfigurator usług

Polityka zatrudnienia

$

Firma Beta Security ISO Sp. z o.o. nie zatrudnia osób niepełnoletnich.

$

Żadna osoba zatrudniona w naszej firmie nie jest dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, niesprawność fizyczną, religię, rasę, czy przekonania.

$

W Beta Security ISO wszelkie formy nadużycia fizycznego, mobbingu i innych nadużyć są zabronione i surowo karane.

$

Beta Security ISO gwarantuje swoim pracownikom równość szans i rozwoju zawodowego.

$

Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników odpowiada kompetencjom, zakresowi obowiązków na danym stanowisku i osiągnięciom pracownika.

$

Beta Security ISO zapewnia swoim pracownikom szerokie możliwości rozwoju zawodowego oraz pomaga rozwijać indywidualne zainteresowania.

$

Dbamy aby Twoje dane były należycie chronione.

$

Beta Security ISO zapewnia swoim pracownikom pracę z zachowaniem zasad BHP.

polityka_zatrudnienia_Beta_Security