Konfigurator usług

Społecza odpowiedzialność biznesu

CRP (Corporate Social Responsibility) czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Najważniejszym ogniwem, elementem i spójnikiem każdego ceniącego się przedsiębiorstwa jest człowiek. Ludzie to nie tylko jednostki, które tworzą społeczeństwo lub konsumenci którzy napędzają rynek – to przede wszystkim kapitał, bez którego żadna firma i gałąź gospodarki nie mogłyby istnieć.

Termin Corporate Social Responsibility nie powstałby właśnie gdyby nie ludzie. Oni jako siła napędowa, zdołali zakończyć erę przedsiębiorców omijających etykę biznesu szerokim łukiem, nastawionych jedynie na zysk. Wielkie korporacje, a także małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają sobie za cel wypracowanie zysków przy równoczesnym inwestowaniu w produkt i zasoby ludzkie. Pytanie nasuwa się samo – w jakiej firmie chcą działać i rozwijać się potencjalni pracownicy? Równie szybko możemy uzyskać odpowiedź – w takiej, która będzie generować zyski, zapewni pracę w godnych warunkach, gdzie będą przestrzegane wszelkie normy etyczne i której można zaufać.

Beta Security to firma, która może pochwalić się długoletnią obecnością na rynku pracy. Do potrzeb i wymagań naszych pracowników podchodzimy odpowiedzialnie. Kierujemy się zrównoważoną koncepcją zarządzania, zorientowaną na aspekt ekonomiczny i społeczny. Nasz potencjał, siła i efektywność ulokowane są w zespole darzącym się wzajemnym zaufaniem. Inwestujemy w naszych pracowników bo wiemy że są przyszłością firmy. Dlatego też chętnie pomagamy rozwijać ich umiejętności poprzez wszelkiego rodzaju szkolenia i warsztaty. Stawiamy także na indywidualne doskonalenie kwalifikacji i kompetencji, a tym samym na wzrost poziomu kultury organizacyjnej wewnątrz firmy. Również osoby z niepełnosprawnością znajdą u nas zatrudnienie z możliwością ciągłego rozwoju. Wspomagamy nasz personel również w sprawach życia codziennego chociażby poprzez urlopy macierzyńskie oraz zdrowotne, a także pomoc finansową w okresach świątecznych. Na bieżąco włączamy się w prospołeczne akcje organizowanie m.in. przez WOŚP, kluby sportowe i fundacje, z którymi stale współpracujemy, dzięki temu utrzymujemy również stałe kontakty z lokalną społecznością. Przekazujemy środki na cele charytatywne oraz zbiórki pieniędzy dla najbardziej potrzebujących. Duży nacisk kładziemy na rozwój i wychowanie poprzez sport będąc zaangażowanym w różne projekty sportowe jak Top Projekt czyli Karate dla niepełnosprawnych a także wspierając młode talenty.

Integracja ludzi wokół wartości firmy, wzrost poza finansowego kapitału opartego na wiedzy i oczywiście kompetencje personelu to sprawdzona i najlepsza strategia zarządzania. Beta Security kieruje się nią niezmiennie od ponad 20 lat, stając się odpowiedzialną społecznie firmą, w której najważniejsze znaczenie mają ludzie – bo firma to właśnie ludzie.

N

Wspieramy młodych sportowców

N

Wspieramy osoby niepełnosprawne

N

Nasze akcje charytatywne