KONFIGURATOR USŁUG

WIDEO WERYFIKACJA i WIDEO PATROL

Usługa wideo weryfikacji, podobnie jak wideo nadzoru, realizowana jest w systemie całodobowym i przez cały rok. W odróżnieniu jednak od wideo nadzoru, ta usługa opiera się na sprawdzeniu czy otrzymany sygnał alarmowy znajduje potwierdzenie w rzeczywistości.
Pracownik stacji monitorowania w przypadku otrzymania sygnału o włamaniu, napadzie itp. potwierdza zasadność wywołanego alarmu przez zdalne połączenie wideo z obiektem. Podejmuje czynności ochronne w postaci skierowania do obiektu grupy interwencyjnej, powiadomienia serwisu technicznego, powiadomienia Klienta czy też straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego itp.

 

Realizacja usługi odbywa się poprzez:

-systemy alarmowe podłączone do CCO Beta Security
-systemy telewizji dozorowej (CCTV)
-patrole interwencyjne

Transmisja sygnału odbywa się za pomocą:

-sieci telefonii stacjonarnej, ISDN, ADSL, INTERNET, GSM, GPRS.

Jak wygląda weryfikacja? Operatorzy stacji monitorowania i centrum nadzoru, po otrzymaniu sygnału z systemu alarmowego, weryfikują zasadność alarmu przez obserwację przekazu z kamer lub systemu VDF a następnie podejmują właściwą decyzję, zgodną z procedurami.

 

Wideo Patrol to usługa oparta o 24h nadzór operatorów systemów wizyjnych. Jest to znacząco tańsza usługa w porównaniu do systemu SOMTM ale też nie daje tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jak wskazuje nazwa, usługa opiera się o patrolowanie chronionego obszaru za pomocą systemu cctv. Operator zgodnie z procedurą dla danego obiektu, nawiązuje połączenie CCO-obiekt i sprawdza widok ze wszystkich kamer. W przypadku wystąpienia stanu alarmowego, kamera przesyła sygnał do CCO a operator sprawdza przyczynę alarmu.

 

Zapraszamy do kontaktu: marketing@bss24.pl