Konfigurator usług

Patrol interwencyjny – czym jest i jakie ma obowiązki?

Skuteczna ochrona mienia wymaga zaangażowania poważniejszych środków niż alarm czy monitoring. Bezpośrednim działaniem zajmuje się patrol interwencyjny. Co to takiego i jakie ma obowiązki?

patrol interwencyjny

Co to jest patrol interwencyjny?

Współdziałający zespół osób, w skład którego wchodzi przynajmniej dwóch pracowników ochrony, to grupa interwencyjna lub patrol interwencyjny. Definicja obejmuje różnego rodzaju działania wykonywane na terenie chronionego obiektu. Członkowie patrolu są też zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt, którego możliwość użycia regulują przepisy prawa.

Jakie są obowiązki i działania patrolu interwencyjnego?

Do zbadania sytuacji w przypadku zagrożenia potwierdzonego przez systemy alarmowe czy pozostałych pracowników zostaje wysłany patrol interwencyjny. Ochrona mienia wymaga reakcji w sytuacjach takich jak:

  • włamanie i kradzież,
  • napad i niszczenie mienia,
  • zagrożenie życia,
  • zamachy.

Członkowie patrolu interwencyjnego odbyli specjalne przeszkolenie oraz mają uprawnienia do stosowania broni palnej czy środków przymusu bezpośredniego jak pałki, kajdanki lub fizyczne obezwładnienie. Wyszkolenie pozwala im na szybką reakcję w kryzysowych sytuacjach.

Współpracują również ze służbami mundurowymi i porządkowymi. Ich działania obejmują też zatrzymywanie sprawców, zabezpieczenie terenu oraz śladów na miejscu zdarzenia. Grupy interwencyjne ochrony podejmują również akcje prewencyjne takie jak patrolowanie, kontrola innych pracowników agencji ochrony, a także asystowanie przy działaniach na terenie obiektu.

Grupa interwencyjna a polskie prawo

Kompetencje grupy interwencyjnej reguluje Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku, mówiąca o ochronie osób i mienia, oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku (zmienione 11 grudnia 2013 roku) w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zgodnie z ustalonymi przepisami patrol interwencyjny ma prawo posługiwać się bronią palną taką jak:

  • pistolety i rewolwery o kalibrze 6–12 mm,
  • pistolety maszynowe o kalibrze 6–12 mm,
  • karabinki o kalibrze 5,45–7,62 mm,
  • strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagominarowym 12.

Na wyposażenie mogą się również składać paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA.

Czym się różni patrol interwencyjny od grupy interwencyjnej?

W wielu firmach stosowane są zamiennie takie pojęcia jak grupy interwencyjne ochrony, załogi interwencyjne czy patrol interwencyjny. Agencja ochrony nie jest zobligowana do trzymania się konkretnej nazwy, jednak ściśle rzecz ujmując, ustawa dotyczy grup interwencyjnych. Dlatego mogą się zdarzać jednoosobowe patrole czy załogi, ale zgodnie z prawem do grupy powinno należeć przynajmniej dwóch pracowników ochrony.

Niezależnie od nazwy wszystkie te formacje stanowią ważny element systemu ochrony wspierający inne zabezpieczenia. W Beta Security ISO weryfikujemy zagrożenia i w razie potrzeby wysyłamy załogi interwencyjne w trybie natychmiastowym. Skorzystaj z naszych usług!