Konfigurator usług

SUFO – czym jest i jakie pełni funkcje?

Stopień ochrony mienia uzależniony jest od konkretnych potrzeb, wynikających z analizy zagrożeń. W przypadku prywatnej posesji czy firm niespełniających warunków dla SUFO te środki nie będą tak zaawansowane. SUFO, co to takiego?

czym jest SUFO

Specjalistyczne formacje ochrony

SUFO, czyli specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, to najlepiej wyszkoleni pracownicy ochrony, o najwyższych kwalifikacjach. Ich tworzenie reguluje ustawa o ochronie osób i mienia z 1997 r. Status SUFO mogą otrzymać przedsiębiorstwa mające wewnętrzną służbę ochrony oraz każda firma ochrony, która spełnia warunki określone ustawą.

t

W ramach statusu SUFO firma otrzymuje prawo posługiwania się ŚPB, w tym bronią palną. Dokument ten wydawany jest na podstawie rygorystycznych i ściśle określonych przepisów.

Kontrolę nad prawidłowym działaniem SUFO sprawuje MSWiA a w jej imieniu właściwy Komendant Wojewódzki Policji. Sama formacja ma obowiązek współpracować ze służbami mundurowymi takimi jak Policja, jednostki ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, czy Straży Miejskiej.

Jakich zadań podejmuje się SUFO?

Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne przystosowane są do pełnienia określonych zadań i wyróżniają je szerokie kompetencje. Ich podstawową funkcją jest ochrona mienia na terenie konkretnego obszaru lub obiektu, którego Plan Ochrony zatwierdzony jest przez WPA Policji i z którego treści wynika konieczność ochrony przez SUFO. zakres nadzoru obejmuje również ważne urządzenia znajdujące się poza granicami chronionego obiektu.

Poza ochroną fizyczną SUFO zajmuje się także konwojowaniem wartości oraz wykonywaniem innych zadań określonych w planie ochrony danej instytucji. Kwestia kwalifikacji jest tu niezwykle ważna, ponieważ podobnych uprawnień nie posiadają zwykli pracownicy ochrony.

Zakres uprawnień pracowników SUFO

Uprawnienia pracowników SUFO obejmują możliwość legitymowania osób, które wchodzą na ochraniany teren, a w razie konieczności także ich ujęcia. Mogą też stosować siłę fizyczną jako środek przymusu bezpośredniego, a w przypadkach koniecznych, prawo do posługiwania się ŚPB jak pałka tonfa, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący, paralizator, broń palna.

Członkowie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Dodatkowo muszą zdać egzamin i posiadać wpis uprawniający do posługiwania się bronią służbową. Dzięki temu mają też możliwość posiadania i używania broni palnej.

Kiedy warto skorzystać z ochrony SUFO?

Kompetencje osób należących do SUFO są znacznie większe niż typowych pracowników ochrony czy tzw. portierów. Dlatego też te formacje stanowią najwyższy poziom w usługach ochrony osób i mienia.

Zabezpieczenie podmiotów podlegających obowiązkowej ochronie wynika z ustaw i rozporządzeń. Obowiązkowy charakter ochrony obiektu uwarunkowany jest wieloma czynnikami, zapisany jest w planie ochrony i musi zostać zatwierdzony przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Beta Security już od 25 lat zajmuje się profesjonalną ochroną na terenie całej Polski. Zatrudniamy doświadczonych i doskonale przeszkolonych fachowców, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom także ten typ ochrony. Skorzystaj z naszej specjalistycznej oferty!