KONFIGURATOR USŁUG

NADZÓR WIZYJNY ISO SOM

Założenia SOMTM zostały opracowane już w roku 2002, następnie po dwuletnim okresie testów, opracowany przez nas produkt pod nazwą „System Ochrony Mobilnej”, przekazaliśmy do użytkowania pierwszym klientom. System rozwija się wraz z rozwojem nowych technologii. W zakresie możliwości rozbudowy jest otwartym systemem bezpieczeństwa, łączy w sobie (integruje) systemy CCTV, systemy włamania i napadu SSWiN, kontrolę dostępu KD, systemy Ppoż., nagłośnienia, pod nadzorem operatorów CCO (Całodobowego Centrum Operacyjnego) oraz patroli interwencyjnych i patroli mobilnych.

 

Stworzone przez nas rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie SOMTM pozwalają na znaczne podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Głównym założeniem jest prewencja, czyli zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, zanim zostanie spowodowana szkoda a w przypadku jej wystąpienia, natychmiastowe ustalenie i ujęcie sprawców.

Całość rozwiązań stanowi naszą własność intelektualną, która została zgłoszona do Rzecznika Patentowego i jest chroniona prawami autorskimi.
System Ochrony Mobilnej może być dowolnie konfigurowany, w zależności od potrzeb firmy dla której usługa ma być realizowana. Priorytetem jest zawsze zwiększenie skuteczności i jakości usługi, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ochrony.

SOMTM i analityka. Jeżeli wymagane jest wsparcie ochrony przez rozbudowane systemy analityki wideo, spełnimy każde wymagania. System może być wspierany przez rozbudowaną analitykę: wykrywanie ruchu, identyfikacji oraz odczytywania tablic rejestracyjnych, zaawansowanej video analityki twarzy, tzw.wałęsanie się osób postronnych w pobliżu chronionej strefy, wirtualne bariery, zliczanie osób i pojazdów, wykrywanie zabranych i pozostawionych przedmiotów. Najwyższy poziom analityki stanowią systemy wideo detekcji pożaru, zadymienia oraz systemy wideo detekcji wykrycia gazu (w tym tlenku węgla) oraz wideo detekcja 3D.

W Systemie Ochrony Mobilnej wszystkie zdarzenia są przekazywane przez łącza internetowe, sieć Ethernet, LAN, GPRS do Operatora CCO, a także w dowolnie wskazane miejsce za pomocą aplikacji mobilnych.
Opcjonalnie Operator CCO posiada możliwość odsłuchu z obiektu oraz połączenia głosowego z obiektem. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany w polu widzenia kamery system może samoistnie powiadomić operatora, na której kamerze wystąpiło zdarzenie. Po zweryfikowaniu Operator wysyła patrol oraz może wezwać potencjalnego intruza do wykonania określonych zachowań.

Rozwiązania organizacyjno-techniczne SOMTM, mogą być także zastosowane do już istniejącej infrastruktury czy to w obiektach handlowych, bankowych przemysłowych oraz infrastrukturze miejskiej.

Korzyści płynące z zastosowania SOM:

-redukcja kosztów w stosunku do tradycyjnych form ochrony, nawet do 40%

-znaczące podwyższenie poziomu bezpieczeństwa chronionego obiektu

-brak możliwości nawiązywania znajomości pomiędzy pracownikami ochrony a pracownikami klienta

-zmniejszenie strat spowodowanych wewnętrznymi (pracowniczymi) i zewnętrznymi kradzieżami oraz dewastacją mienia

-wyższa wydajność pracy pracowników Zleceniodawcy

 

Nasze rozwiązania w twojej firmie to niższe koszty ochrony nawet o 40%. Dołącz do kilkuset firm, wspólnot i spółdzielni a także instytucji miejskich, które już korzystają z naszych rozwiązań.

 

Masz Pytania? Napisz do nas: marketing@bss24.pl

 

Zapraszamy do współpracy