Konfigurator usług

Czy wtargnięcie na teren prywatny jest przestępstwem?

Każda osoba, która ma akt notarialny lub umowę np. najmu, chce zagwarantować sobie odpowiednie bezpieczeństwo i komfort życia podczas korzystania z własności. Jednym z zagrożeń, które mogą pojawić się w międzyczasie, jest wtargnięcie na teren prywatny.

Czy istnieją odpowiednie narzędzia prawne, które chronią przed nieproszonym wtargnięciem na teren prywatny bez zgody właściciela? Kiedy właściwie można powiedzieć o wtargnięciu na posesję? Co grozi za wejście na teren prywatny? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

wtargnięcie na posesję

Czym jest teren prywatny?

W przepisach prawnych nie ma konkretnej definicji tego, czym dokładnie jest teren prywatny. Jednak na potrzeby tego artykułu możemy określić go jako przestrzeń, do której własności możemy legitymować się odpowiednio sporządzonym aktem notarialnym lub stosowną umową (np. najmu, dzierżawy itd.). Zatem terenem prywatnym może być mieszkanie, lokal użytkowy, dom, a także tereny takie jak podwórko, pole, las czy łąka.

Pozostaje jednak kwestia, kiedy możemy mówić o bezprawnym wejściu na teren prywatny? Jak się okazuje, nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Kiedy mówimy o bezprawnym wtargnięciu na teren prywatny?

W przypadku wtargnięcia na teren prywatny możesz oprzeć się na następujących przepisach prawnych:

$
art. 193 Kodeksu Karnego dotyczący naruszania miru domowego;
$
art. 156 Kodeksu Wykroczeń dotyczący niszczenia zasiewów, sadzonek lub traw;
$
art. 157 Kodeksu Wykroczeń dotyczący nieopuszczenie wbrew żądaniu cudzego terenu.
Według artykułu 193 KK wtargnięcie na teren prywatny bez zgody właściciela następuje w momencie wkroczenia na ogrodzoną przestrzeń. W przypadku mieszkań, domów czy lokali nie ma wątpliwości co do bezprawnego wejścia na teren prywatny, jednak problemy w interpretacji zaczynają się w przypadku np. prywatnego lasu.

To dość ważny aspekt, ponieważ teoretycznie wejście na nieogrodzony teren jest wykroczeniem, ale nie jest tak traktowane – w końcu nic złego się nie dzieje (pod warunkiem, że np. nie niszczysz lub nie kradniesz drewna). Ostatecznie w takim przypadku możesz próbować opierać się na artykułach 156 i 157 KW.

Możesz także oznaczyć mienie poprzez np. tabliczki z napisem „TEREN PRYWATNY”, jednak tylko ogrodzenie gwarantuje możliwość wykorzystania art. 193 Kodeksu Karnego w przypadku wejścia na teren prywatny bez zgody właściciela.

Konsekwencje prawne wtargnięcia na teren prywatny bez zgody właściciela

Co grozi za wtargnięcie na teren prywatny?

$
Według art. 193 KK osoba, która bezprawnie weszła na teren prywatny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.
$
Stosując art. 156 KW osobie, która dokonała zniszczeń sadzonek czy traw na terenie prywatnym grozi kara grzywny do 500 złotych albo nagana.
$
Bazując na art. 157 KW osoba, która nie opuściła lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli wbrew żądaniu, również może być ukarana grzywną do 500 zł lub naganą.

Jak się bronić przed bezprawnym wejściem na teren prywatny?

Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, aby właściwie ogrodzić swoją posesję. Możesz również zastosować tabliczki informacyjne, choć nie gwarantują tego, że ktoś nie pokusi się i nie wejdzie na Twój teren.

Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt nie wchodzi na Twoją posesję bez Twojej zgody ani nie niszczy mienia pod Twoją nieobecność, możesz skorzystać z naszych inteligentnych systemów ochronnych. Sprawdź naszą ofertę i wybierz najlepsze rozwiązanie pod Twoją własność.