Konfigurator usług

Formy skutecznej ochrony osób i mienia, czy takie istnieją?

Skuteczne działania w zakresie ochrony obejmują szereg czynników i procedur, które wzajemnie się uzupełniają i gwarantują bezpieczeństwo. Zastosowane środki dopasowuje się do konkretnej sytuacji, stosując sprawdzone technologie, a także działania niekonwencjonalne. A jak dokładnie wygląda ochrona osobista i ochrona mienia?

skuteczna ochrona osób i mienia

Jak wygląda ochrona osobista?

Podstawowym zadaniem ochrony osób jest zagwarantowanie im bezpieczeństwa w zakresie nietykalności, życia i zdrowia. Do najczęściej stosowanych i zarazem najskuteczniejszych należy ochrona bezpośrednia lub doraźna, najczęściej nazywana ochroną VIP. W tym przypadku pracownicy ochrony czuwają nad bezpieczeństwem chronionej osoby w trybie całodobowym. Pracownicy ochrony biorący udział w tego typu zabezpieczeniu, powinni mieć wieloletnie doświadczenie w ochronie osób, przejść wiele szkoleń prowadzonych przez byłych żołnierzy GROM, BOR. Takie szkolenia można odbyć na przykład w Ośrodku Komandos w Krakowie. Pracownicy zajmujący się ochroną osób to najlepiej wyszkoleni specjaliści w branży security. Wyposażenie pracowników ochraniających VIP jest także szczególne a dobór środków zależy od możliwego istniejącego zagrożenia.

Ważnym jest dyskretne działanie, dające osobie chronionej odpowiednią swobodę. Równocześnie ważne jest analizowanie potencjalnych zagrożeń i w razie potrzeby zastosowanie wszelkich dostępnych środków, celem zapewnienia bezpieczeństwa chronionej osobie.

 

Jakie działania możemy podjąć przy ochronie mienia?

Ochrona mienia polega na zabezpieczeniu nieruchomości, sprzętów, towarów, maszyn oraz urządzeń przed zniszczeniem lub przywłaszczeniem przez osoby trzecie. W pierwszej kolejności niezbędne jest określenie istniejącego ryzyka, a więc wykonanie bardziej lub mniej szczegółowego audytu oraz dostosowany do niego projekt uwzględniający wszelkie mocne i słabe punktu obiektu i lokalizacji.

Na tej podstawie montowane są zabezpieczenia takie jak systemy alarmowe czy systemy telewizji dozorowej, kontrola dostępu, systemy ppoż i inne. Wśród najnowocześniejszych i najlepszych rozwiązań jest SOM, czyli System Ochrony Mobilnej, w którym może wykorzystywana być sztuczna inteligencja. Usługa Systemu Ochrony Mobilnej, łączy wszelkie istniejące na obiekcie systemy bezpieczeństwa w jedną całość. Nadzór nad pracą wszystkich systemów, pracowników ochrony, ale także w razie potrzeby nad pracownikami zleceniodawcy, pełni Dyspozytor i Operatorzy Całodobowego Centrum Ochrony. Operatorzy CCO, mając do dyspozycji specjalistyczne oprogramowanie z inteligentnymi funkcjami, reaguje na zdarzenia w czasie rzeczywistym, mając także do dyspozycji patrole interwencyjne na terenie całej Polski.

 

Jakie stosuje się formy ochrony osób i mienia?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, elementem poprzedzającym rozpoczęcie usługi jest wykonanie audytu a w przypadku ochrony osób, wykonanie wywiadu.

W zakresie ochrony osób najczęściej stosujemy:

$

ochronę bezpośrednią stałą lub doraźną,

$

zabezpieczenie elektroniczne,

$

zabezpieczenie w środki zmotoryzowane.

W zakresie ochrony mienia najczęściej stosujemy:

$

instalacje ppoż,

$

monitoring alarmowy,

$

monitoring wizyjny,

$

system ochrony mobilnej.

W firmie Beta Security w zakresie szeroko pojętego nadzoru wizyjnego oferujemy wirtualny patrol, wideo weryfikację, nadzór online, nadzór SOM.

Postaw na nowoczesną ochronę z BS ISO!

 

Korzyści ze specjalistycznej ochrony

Zastosowanie rozwiązań wdrażanych przez naszą firmę już od kilkunastu lat, daje naszym klientom wymierne korzyści.

Najważniejsze z nich to:

$

optymalizacja kosztów,

$

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,

$

bardziej wydajna praca pracowników zleceniodawcy i większa dyscyplina pracy.

W zakresie optymalizacji nasi partnerzy mogą uzyskać wymierne korzyści na poziomie 20-60% niższych kosztów. Suma dotychczas osiągniętych przez naszych partnerów korzyści przekracza co miesiąc 7-mio cyfrową kwotę.