Konfigurator usług

Prywatny monitoring a RODO – co należy wiedzieć przed jego założeniem?

Zasadniczym celem obecności monitoringu jest ochrona terenu prywatnego. Jednak od momentu wejścia w życie RODO także montaż i wykorzystanie kamer jest regulowane odpowiednimi przepisami. Dowiedz się, czy można mieć kamery na posesji i jak odnosi się do tego prawo.

rodo a monitoring prywatny

Monitoring posesji a prawo

Prywatny monitoring a RODO to sprawy regulowane przez odpowiednie rozporządzenie. Zgodnie z art.2 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, która weszła w życie 27 kwietnia 2016 r., przepisy RODO nie obejmują sytuacji, gdy monitoring posesji rejestruje jedynie prywatny teren w celach osobistych. Takie wykorzystanie kamer nie jest więc sprzeczne z ustalonymi przepisami.

Kwestia monitoring a RODO odrobinę się komplikuje, kiedy rejestracja wideo obejmuje też przestrzeń publiczną poza posesją. Jakich dokładnie sytuacji to dotyczy? 

Kiedy monitoring wizyjny nie narusza przepisów RODO?

Jeżeli na zapisie z kamery są wizerunki osób, a dodatkowo obraz jest gromadzony na nośnikach danych, to narusza to przepisy RODO. Do przetwarzania nie dochodzi, jeśli wykonywany jest jedynie bieżący podgląd lub posiadasz kamery na podczerwień, przy których identyfikacja konkretnej osoby jest niemożliwa.

Legalne jest również monitorowanie ludzi pracujących na Twoim terenie, choć takiego nagrania nie wolno Ci udostępniać publicznie. Musisz też uwzględnić przepisy związane z Kodeksem Pracy – powiadomić pracowników o istnieniu monitoringu i podać informację, w jakim celu został on zamontowany oraz kto jest administratorem zbieranych danych. Wszystko powinieneś też umieścić w Regulaminie Pracy lub innym powszechnie dostępnym dokumencie.

Monitoring wizyjny a RODO – jakie przypadki są niezgodne z prawem?

W określonych prawem sytuacjach dopuszczane jest rejestrowanie obrazu. Nagrania dźwięku mogą natomiast zostać uznane za naruszenie prywatności, co ma zastosowanie także do znajdujących się na Twoim terenie pracowników. Nie wolno Ci też monitorować innego terenu prywatnego czy posesji.

Jakie są obowiązki właściciela monitoringu w związku z RODO?

Istotne jest, abyś umiał wskazać powód, dla którego monitorujesz swoją posesję. Takim uzasadnieniem jest ochrona osób i mienia.

W sytuacji, gdy umieszczone na Twojej posesji kamery obejmują też przestrzeń publiczną, spoczywa na Tobie konieczność przestrzegania przepisów RODO. Twoim obowiązkiem jako administratora danych osobowych jest informowanie o monitoringu wizyjnym, a więc odpowiednie jego oznaczenie.

Musisz też określić czas przechowywania nagrań, ponieważ odpowiadasz za ich bezpieczeństwo. Związane jest z tym także właściwe zabezpieczenie sprzętu przed osobami nieupoważnionymi do korzystania ze zgromadzonych informacji. Dostęp do danych zarejestrowanych przez monitoring powinna mieć natomiast (w razie zaistnienia pewnych okoliczności) Policja.

W razie gdy masz wątpliwości, jak odpowiednio zamontować system monitoringu, aby nie naruszał przepisów, zwróć się do specjalistów. W kwestiach RODO a monitoring prywatny mamy duże doświadczenie. Skorzystaj z oferty Beta Security ISO!