KONFIGURATOR USŁUG

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Monitoring systemów alarmowych to najprostsza i najtańsza forma ochrony mienia, stanowi podstawową. Usługa monitoringu polega na całodobowym nadzorowaniu sygnałów przesyłanych z systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach naszych Klientów na terenie całego kraju. W przypadku alarmu – spowodowanego np. włamaniem, napadem, zanikiem napięcia czy pożarem – pracownik całodobowej Stacji Monitorowania Alarmów natychmiast odbiera sygnał i podejmuje stosowne, zgodne z procedurą działania. Dzięki temu monitorowany obiekt jest objęty całodobowym nadzorem, także pod nieobecność Właścicieli. Beta Security świadczy usługi monitoringu za pomocą najwyższej światowej klasy urządzeń marki Surguard. Daje to naszym klientom pewność niezawodności pracy CCO.

Jak działa Monitoring?
System alarmowy zainstalowany w obiekcie może przesyłać wiele informacji np. o zakłóceniach w pracy urządzeń, braku zamknięcia, czy nierozbrojeniu systemu alarmowego podczas wejścia na teren chronionego obiektu. W chwili otrzymania sygnału, operator CCO niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny, będący najbliżej miejsca zdarzenia oraz w razie potrzeby wzywa inne służby np. Straż Pożarną, Policję, służby medyczne. Patrol dociera do obiektu w ciągu kilkunastu minut (w zależności od warunków pogodowych).

Do patroli interwencyjnych zatrudniani są pracownicy posiadający uprawnienia Kwalifikowanego Pracownika Ochrony. Każdy z naszych pojazdów patrolowych wyposażony jest w nadajnik GPS. Posiadamy 40 własnych patroli interwencyjnych oraz do dyspozycji ponad 500 patroli w ramach podpisanych umów współpracy.

Sygnały monitorowane przez Stację monitorowania uzależnione są od rodzaju zainstalowanego systemu alarmowego i w zależności od zaawansowania technicznego mogą generować przykładowe informacje:

alarm włamaniowy,
alarm napadowy,
sabotaż systemu,
sygnalizacja pożar, gaz,
usterki systemu,
awaria zasilania

Zalety monitoringu to:
24 godzinny dozór chronionego obiektu systemem monitorowania,
natychmiastowa reakcja w sytuacji zagrożenia,
prewencyjne podjazdy patroli interwencyjnych,
monitorowanie ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego,
usterki systemu,

Zapraszamy do kontaktu: marketing@bss24.pl